Διεύθυνση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-6

Πόλη: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 18755
Τηλ. 1: 2155557780
Fax: 2155557771

Email: info@pasco.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 18:00